جلسه استانی هماهنگی جهت ثبت اطلاعات اشتغال ایجاد شده در سامانه رصد


جلسه استانی وبیناری هماهنگی جهت ثبت اطلاعات اشتغال ایجاد شده در سامانه رصد ، پیگیری تسهیلات بند ب تبصره ۱۶

این جلسه هم اکنون به ریاست
آقای بخشی مدیر کل محترم دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری واشتغال استانداری مازندران ودر شهرستان بابل باحضور آقای زاهد پاشا معاون محترم برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه این شهرستان ، بخشداران محترم و مدیران دستگاههای مربوطه برگزار شد…

چهارشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۰