جلسه با تعدادی از دهیاران روستاهای بخش مرکزی بابل


جلسه با روسای شورای اسلامی و دهیاران جدید روستاهای چاره ، حمزه کلا شش پل ، موزیگله و ارائه راهکارهای لازم جهت توسعه و خدمت پایدار در روستا با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و کارشناس بخشداری …