جلسه بخشدار ومهندس نیاز آذری ومدیر کل امور روستایی استانداری مازندران در خصوص بررسی مشکلات روستاهای بخش مرکزی


این جلسه که در روز سه شنبه مورخ ۹۵/۰۵/۱۲ در دفتر شورای بخش مرکزی بابل با حضور

محمد حاجی اسماعیلی بخشدار مرکزی ومهندس نیاز آذری نماینده محترم مردم بابل در مجلس شورای اسلامی و جان اله عبدی مدیر کل امور روستایی وشورای های استانداری مازندران و آقای روحی ریس بنیاد مسکن و صالحیان رییس شورای بخش مرکزی و دیگر اعضای شورای بخش وهمچنین چند تن از دهیاران وشوراهای روستاها حضور داشتند برگزار گردید ودر نهایت در خصوص مسائل ومشکلات روستا به بحث وبررسی پرداخته اند .