جلسه بررسی آخرین وضعیت تسهیلات روستاهای فاقد بیکار


⚫️ جلسه بررسی آخرین وضعیت تسهیلات روستاهای فاقد بیکار این جلسه با موضوع تفاهم نامه با صندوق کارآفرینی امید به ریاست آقای زاهد پاشا معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه شهرستان بابل برگزار شد…