جلسه بررسی اختلاف مرزی دو روستای استردیکلا و منصورکنده…؛


جلسه بررسی اختلاف مرزی دو روستای استردیکلا و منصور کنده با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رییس محترم شورای بخش ، شوراهای اسلامی و دهیاران و مسئولین فنی دو روستا در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد.