[ جلسه بررسی اختلاف مرزی دو روستای شاسیب کلا وعالی زمیناین جلسه که در مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۸ با حضور محمد حاجی اسماعیلی امیری بخشدار مرکزی بابل ، مهندس روحی رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، قربانزاده نایب رییس شورای بخش مرکزی ، جواد عرفانی کارشناس فنی دهیاری ها ، وشورا ودهیار روستای عالی زمین و شاسیب کلا و دو نفر از معتمدین روستای شاسیب کلا برگزار گردید که در این جلسه مشکلات واختلافات حد ومرزی دو روستا مورد بحث وبررسی قرار گرفت .