جلسه بررسی اختلاف مرزی دو روستای عالی زمین و شاسیب کلا


این جلسه که در روز چهارشنبه مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ با حضور محمد حاجی اسماعیلی امیری بخشدار مرکزی ، صالحیان رییس شورای اسلامی بخش مرکزی بابل ، رییس شورا ودهیار روستای عالی زمین ورییس شورا و دهیار روستای شاسیب کلا برگزار گردید . در ابتدا بخشدار مرکزی ضمن خیر مقدم به اعضای حاضر در جلسه به بیان موضوع جلسه بابت بررسی وحل مشکلات زمین ورزشی مشترک دو روستا پرداخته اند .در ادامه همه اعضای به توافق رسیدن که زمین ورزشی مذکور با امتیاز ۵۰ درصد بین دو روستا تقسیم گردد .