جلسه بررسی زمین های موقوفه روستای گرجی آباد


جلسه مذکور که در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۷ با حضور محمد حاجی اسماعیلی امیری بخشدار مرکزی و صفری رییس اداره اوقاف ، معاون اداره ثبت و اسناد و روحی رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مهندس سعید خدادانیا کارشناس بخشداری و همچنین کارشناس حقوقی اوقاف و کارشناس سند روستایی بنیاد مسکن به اتفاق شورا ودهیار روستای گرجی آباد حضور داشتند. که در ابتدا بخشدار مرکزی ضمن خیر مقدم به اعضای حاضر در جلسه به بررسی مشکلات وقف بودن زمین های روستای مذکور پرداخته که توجه به هزینه بالا در پرداخت هزینه به اداره اوقاق نسبت به صدور پروانه ساختمانی واستقبال نکردن مردم روستابه این موضوع واعتراض به پرداخت هزینه ونگرانی شورا ودهیار در این مورد ، به بحث و بررسی پرداختند .