جلسه بررسی صلاحیت داوطلبین شورای اسلامی بخش مرکزی


جلسه بررسی صلاحیت داوطلبین شوراهای اسلامی روساهای بخش مرکزی با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و سایر اعضا در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد.

چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰