جلسه بررسی صلاحیت کاندیداهای شورای اسلامی بخش مرکزی


جلسه بررسی صلاحیت کاندیداهای شوراهای اسلامی بخش مرکزی باحضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و رییس محترم هیات اجرایی مرکزی ، اعضای محترم هیات اجرایی ، رییس محترم هیات نظارت و اعضای محترم هیات نظارت در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰