جلسه بررسی طرح هادی آغوزبن


جلسه بررسی و ارائه راهکار طرح هادی روستای آغوزبن که با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار مرکزی بابل ، کارشناس بنیاد مسکن ، شورا و دهیار روستای آغوزبن در دفتر کار بخشدار مرکزی بابل برگزار گردید.