جلسه بررسی طرح هادی روستای دریکنده در بخشداری مرکزی


بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب برای طرح هادی روستای دریکنده با حضور آقای مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار مرکزی ، رییس بنیاد مسکن شهرستان و کارشناس فنی مربوطه و رییس شورای اسلامی روستا در بخشداری