جلسه بررسی علل تصادفات جاده ای وارائه راهکار مناسب در کاهش تصادفات جاده ای


این جلسه که در روز پنجشنبه مورخ ۱۴/۱۱/۹۵ با حضور محمد حاجی اسماعیلی امیری بخشدار مرکزی ، صالحیان رییس شورای اسلامی بخش مرکزی بابل ، رییس محترم  پلیس راه شهرستان ، رییس محترم راهداری وحمل ونقل جاده ای ، کارشناس راه وشهرسازی ، رییس شورا ودهیاران روستاهای روشن آباد ، بالا بیشه سر وکپور چال و سلطان محمد طاهر برگزار گردید . در ابتدا بخشدار مرکزی ضمن خیر مقدم به اعضای حاضر در جلسه به بیان موضوع بررسی علل تصادفات جاده ای وراهکارهای مناسب در کاهش تصادفات پرداخته اند . در ادامه  مقرر شد تا اقدامات لازم نسبت به کاهش تصادفات در روستاهای بخش مرکزی با همکاری پلیس راه وحمل ونقل جاده ای و راه وشهرسازی اقدامات لازم انجام پذیرد .