جلسه بررسی مسائل مربوط به احداث بیمارستان توفیقی


جلسه بررسی مسایل مربوط به احداث بیمارستان توفیقی

?به ریاست مهندس ولی‌زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل برگزار شد.

عکس‌وخبر: سیدرضامقیمیدرزی

دو‌شنبه، ۴ اسفند ۹۹