جلسه بررسی مشکلات جمع آوری آب های سطحی روستاهای تیرکلا،باباآباد،نقارچی محله،خراسان محله…


جلسه بررسی مشکلات جمع آوری آبهای سطحی برای روستاهای تیرکلا ، باباآباد ، نقارچی محله و خراسان محله به ریاست مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و با حضور مهندس ابراهیمی معاون محترم عمرانی فرمانداری ، رییس محترم جهاد کشاورزی ، مسئول محترم امور اراضی کشاورزی ، رییس محترم شورای اسلامی بخش مرکزی ، عضو محترم شورای بخش و مسئولین محلی روستاهای فوق و مالک ده هکتاری در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد.

شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰