جلسه بررسی مشکلات خبازی های بخش مرکزی بابل


جلسه بررسی مشکلات خبازیهای بخش مرکزی به ریاست مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و با حضور آقای زاهدپاشا معاون محترم برنامه ریزی فرمانداری ، رئیس اداره غله شهرستان ، رئیس اتحادیه خبازان ، رئیس شورای اسلامی بخش ، رئیس شورای اسلامی شهر امیرکلا ، دبیران دهیاران ، کارشناس بخش، نمایندگان ادارات، بهداشت ، صمت در بخشداری