جلسه بررسی مشکلات دو روستا چاری و پایین گنج افروز


جلسه بررسی مشکلات دو روستای چاره و پایین گنج افروز به ریاست مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و با حضور دهیاران و شورای اسلامی روستا در بخشداری مرکزی بابل