جلسه بررسی مشکلات روستاهای محور بابل به کیاکلااین جلسه که در مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ در سالن اجتماعات فرمانداری با حضور محمد حاجی اسماعیلی بخشدار مرکزی بابل و صالحیان رییس شورای اسلامی بخش مرکزی بابل وشوراها ودهیاران محور بابل به کیاکلا برگزار شد . در ابتدا بخشدار مرکزی ضمن خوش آمد گویی به اعضای حاضر در جلسه در خصوص مشکلا ت روستاهای محور فوق در مورد تعرض جاده ، آب شرب ، طرح هادی به بحث بررسی پرداخته که در ادامه شوراها ودهیاران محور جاده کیاکلابه منظور جلوگیری از تصادفات احتمالی از بخشدار درخواست مکاتبه با ادارات ذیربط نسبت به نصب علائم راهداری ، بهسازی شانه خاکی ، چراغ روشنایی ، دفع آبهای سطحی ولایروبی نهر ها ورودخانه ها وغیره را داشتند .