جلسه بررسی مشکلات روستای تیرکلا


جلسه بررسی مشکلات جمع اوری آبهای سطحی روستای تیرکلا با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رییس و عضو شورای بخش ، رییس و عضو شورای تیرکلا و اقای سهراب زاده در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد.