جلسه بررسی مشکلات روستای هتکه پشت


جلسه بررسی مشکلات روستای هتکه پشت کوچه معروف به شاه عباسی با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رئیس محترم بنیاد مسکن ، رئیس محترم میراث فرهنگی ، کارشناسان محترم امور آب ، مخابرات شهرستان و دهیار هتکه پشت در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد.