جلسه بررسی مشکلات روستای گرجی آباد توسط بخشدار مرکزی بابل


حضور شورا و دهیار و تعدادی از ریش سفیدان روستای گرجی آباد در خصوص پیگیری مشکلات روستا در دفتر بخشداری مرکزی بابل؛

این جلسه به ریاست مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بابل برگزار شد.