جلسه بررسی مشکلات محور جاده قدیم بابل به آمل در خصوص تصادفا جاده ای سه راه حمزه کلا شش پلاین جلسه که در مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ با حضور محمد حاجی اسماعیلی بخشدار مرکزی و بازیار رییس مسکن وشهرسازی و محسنی سرپرست حمل ونقل راهداری جاده ای ، رییس پلیس راه بابل ، صالحیان رییس شورا ی اسلامی بخش مرکزی بابل وشورا وهیار روستاهای حمزه کلا شش پل و     ترک محله در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد و اعضای حاضر جلسه در خصوص بررسی تصادفات جاده ای محور(قدیم ) بابل به آمل به ویژه سه راهی حمزه کلا شش پل به بندپی غربی  به بحث وبررسی پرداخته اند .