جلسه بررسی مشکلات مدارس روستای باریک کلا مرزون آباد


جلسه بررسی مشکلات مدارس روستای باریک کلا با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، معاون اداره آموزش و پرورش ، رییس شورای اسلامی باریک کلا و مدیران مدارس در بخشداری مرکزی بابل برگزار گردید…