جلسه بررسی مشکلات پل روستای آهنگرکلای نوشیروانی


با توجه به دستور معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل جلسه ای با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رییس محترم شورای اسلامی بخش ، نماینده محترم شورای شهرستان در بخش درخصوص رفع اختلاف در جهت خرید آهن الات پل قدیمی روستای آهنگرکلای نوشیروانی از خریداران پل روستا که بر اساس آیین نامه مالی دهیاریها برنده شدند و همکاری برندگان مزایده پل با نماینده تعدادی از اهالی در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد.