جلسه بررسی وتصمیم گیری سگ های بلا صاحب در روستاهااین جلسه که در مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ با حضور محمد حاجی اسماعیلی بخشدار مرکزی بابل و کارشناسان ادارات شهرداری ، دامپزشکی ، معاونت بهداشتی ، محیط زیست در بخشداری مرکزی برگزار گردید و ادامه در خصوص سگ های بلا صاحب در روستاها تصمیم گیری شد . در ادامه نظر بر آن شد تا این کارگروه برای سگ های بلاصاحب در خارج از حریم شهر وروستا مکانی را برای عقیم سازی ، واکسیناسیون  وپلاک دار نمودن سگ های زنده ای که بدون معارض باشند را انتخاب نمایند ..