جلسه بررسی وضعیت نهاده های دامی شهرستان بابل


⚛ جلسه بررسی وضعیت نهاده‌های دامی شهرستان بابل

☸ به ریاست مهندس ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل

جلسه ای به منظور بررسی وضعیت تامین و توزیع نهاده های دامی در شهرستان بابل در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد…

یک شنبه ۱۴ دی ۹۸

عکس : سید رضا مقیمی درزی

گزارش : مهدی بادی کناری