جلسه بررسی و ارائه راهکار مناسب در خصوص رفت و آمد کامیونهای معدن داران شن و ماسه در روستای پایین گنج افروز


جلسه بررسی و ارائه راهکار مناسب در خصوص رفت و آمد کامیونهای معدن داران شن و ماسه در روستای پایین گنج افروز با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رییس محترم پلیس راه ، معاون محترم راهداری ، نماینده محترم اداره صمت ، معدن داران شن و ماسه ، دهیار و عضو شورای اسلامی روستا در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد.