جلسه بررسی و کنترل رنجیره ویروس khv مربوط به کپور ماهی در آب بندانهای بخش مرکزی


جلسه بررسی و کنترل رنجیره ویروس khv مربوط به کپور ماهی در آب بندانهای بخش مرکزی چه بصورت کانونی و چه آیش گذاری آن با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بابل ، رییس محترم محیط زیست و رییس محترم اداره دامپزشکی شهرستان و روسای شورای اسلامی و سرپرستان دهیاریهای بخش مرکزی در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد.