جلسه بررس مشکلات روستای چمازکلا


این جلسه که در روز دوشنبه مورخ ۲۹/۹/۹۵ با حضور محمد حاجی اسماعیلی امیری بخشدار مرکزی و  رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، کارشناس اداره آموزش وپرورش ، معاون برق جنوب ، کارشناس آب وفاضلاب روستایی و عضو شورای بخش مرکزی داریوش شیرچی ، مهندس خدادنیا کارشناس فنی دهیاری ، و شورا ودهیار روستای چمازکلا برگزار گردید . در ابتدا بخشدار مرکزی ضمن خیر مقدم به اعضای حاضر در جلسه به بیان موضوع جلسه بابت بررسی مشکلات آب آشامیدنی روستا از جمله : برق ، مدرسه، اجرای طرح هادی ، و زباله پرداخته اند .در ادامه همه اعضای حاضر در جلسه به بررسی مشکلات مربوطه پرداخته ونظرات خود را اعلام نمودند وتصمیماتی اتخاذ گردید .