جلسه برنامه ریزی مراسم کلنگ زنی اورژانس در محور بابل سیمرغ


جلسه برنامه ریزی مراسم کلنگ زنی اورژانس در محور بابل سیمرغ زمین اهدایی اقای نوشادیان با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، دکتر لعلی ، خیر نیک اندیش اقای نوشادیان و … در بخشداری مرکزی بابل