جلسه بزرگداشت هفته دولت در بخشداری مرکزی
این جلسه که در مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ با حضور محمد حاجی اسماعیلی امیری بخشدار مرکزی بابل و رییس شورای بخش مرکزی ودبیر دهیاران وکارشناسان بخشداری آغاز کردید و در ابتدا بخشدار مرکزی ضمن خیر مقدم به اعضای حاضر درجلسه به این نکته یادآور شد که تمامی دهیاران بخش مرکزی موظف هستندکلیه اعتبارات واریزی و پروژه هایی را که در طول این سه سال دولت تدبیر وامید انجام پذیرفت را در اسرع وقت به  صورت مکتوب به بخشداری اعلام نمایند.وسپس هر یک  از اعضاء حاضر در جلسه به ارائه نکته ونظرات خود پرداخته اند .