جلسه بنیاد برکت بخش مرکزی بابل


جلسه با بنیاد برکت بخش مرکزی و روستاهای هدف در بخشداری مرکزی با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و رئیس محترم بنیاد برکت و دهیاران طرح در بخشداری برگزار شد.