جلسه تسهیلات روستای بدون بیکار بخش مرکزی…


✅ جلسه تسهیلات روستای بدون بیکار بخش مرکزی بابل

این جلسه با حضور مهندس زاهد پاشا

معاون محترم برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه شهرستان بابل

وبه ریاست مهندس حاج اسماعیلی

بخشدار محترم مرکزی

برگزار شد …

✅ چهارشنبه ۲۸ ابان ۹۹