جلسه تصمیم گیری در خصوص واگذاری زمین و بنای احداثی توسط خیر نیکوکار به دهیاری روستای اسبوکلا جهت امداد و نجات محور جاده قدیم


صبح امروز جلسه ای با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و رئیس محترم شورای بخش در خصوص واگذاری ۸۰۰ متر زمین و بنای احداثی توسط خیر نیکو کار آقای دکتر زمانی به دهیاری روستای اسبوکلا جهت امداد و نجات محور جاده قدیم برگزار گردید.