جلسه درخصوص اختلاف مالکین زمین های جنب شالیکوبی عالی زمین


جلسه در خصوص اختلاف مالکین جنب کارخانه شالکوبی در روستای عالی زمین با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رئیس محترم محیط زیست شهرستان ، سرپرست محترم بنیاد مسکن و سرپرست دهیاری و مسئول فنی دهیاری در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد.