جلسه درخصوص ساماندهی آبندان های بخش مرکزی و بابلکنار


⚫️ جلسه در خصوص ساماندهی آب بندهای بخش مرکزی و بابلکنار

این جلسه به ریاست مهندس ابراهیمی معاون محترم عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان بابل و با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و مهندس مصطفی زاده گنجی بخشدار محترم بابلکنار و مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد.

پنجشنبه ۲۰ شهریور ۹۹