جلسه درخصوص مشکلات روستای آغوزبن


حضور اعضای شورای روستای آغوزبن و طرح و بررسی مشکلات روستا با در دفتر مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی‌ بابل…