جلسه درخصوص مشکلات روستای سادات محله در دفتر بخشدار مرکزی


دیدار تعدادی از روستاوندان روستای سادات محله با مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بابل در خصوص مسایل و مشکلات روستا…