جلسه درخصوص مشکلات روستای سیاهکلامحله شرقی


جلسه تعدادی از اعضای شورای اسلامی روستای سیاهکلامحله شرقی و دهیار و شورای کشاورزی روستا با مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بابل درخصوص مشکلات روستا…