جلسه در خصوص اجاره تحت تملک اداره پست شهرستان


جلسه بررسی و پیگیری در خصوص موضوع اجاره تحت تملک اداره پست شهرستان با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و رئیس اداره پست بابل ، دهیار و رئیس شورای اسلامی روستای پایین بیشه سر در محل بخشداری مرکزی بابل