جلسه در خصوص تسریع در جابجایی تأسیسات و اجرای تعریض _ بهسازی و آسفالت جاده شهید داداش نیا و محور بابل به بهنمیر


جلسه در خصوص تسریع در جابجایی تأسیسات و اجرای تعریض _ بهسازی و آسفالت جاده شهید داداش نیا و محور بابل به بهنمیر

این جلسه به ریاست مهندس ولی زاده معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل

وباحضور مدیران استانی و شهرستانی برگزار شد…

دوشنبه : ۱۵ شهریور ۱۴۰۰