جلسه در خصوص تسریع در ساخت و اجرای سالن ورزشی روستای علمدار


جلسه ای با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بابل ، مهندس قدیری معاون محترم بسیج سازندگی استان مازندران ، رئیس محترم بسیج سازندگی شهرستان ، دهیار و شورای اسلامی روستای علمدار در خصوص تسریع در ساخت و اجرای عملیات سالن ورزشی روستا در بسیج سازندگی استان مازندران برگزار گردید.