جلسه در خصوص نحوه مجوز ساخت برای یک واحد کتابخانه عمومی در روستای پایین بیشه سر


جلسه در خصوص نحوه مجوز ساخت برای یک واحد کتابخانه عمومی در روستای پایین بیشه سر با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و رئیس محترم شورای اسلامی بخش ، رئیس کتابخانه عمومی شهرستان ، دهیار و کارشناسان دهیاری در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد.