جلسه در رابطه با چگونگی صدور پروانه ساختمانی و تعیین حریم راهها در محور بابل _ قائمشهر


جلسه در رابطه با چگونگی صدور پروانه ساختمانی و تعیین حریم راهها در محور بابل _ قائمشهربه ریاست مهندس ابراهیمی معاون محترم عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان بابل برگزار شد…

📸 سیدرضا مقیمی درزی

سه شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۰