جلسه راه اندازی و تجهیز خانه هلال


? جلسه راه اندازی و تجهیز خانه هلال
به ریاست مهندس ابراهیمی

معاون محترم عمرانی فرمانداری

ویژه شهرستان بابل

وباحضور فخاری مدیر عامل محترم هلال احمر استان مازندران
در سالن جلسات فرمانداری
بابل برگزار شد..

❇️ چهارشنبه #دهم دی ۹۹