جلسه روستای بدون بیکار بخش مرکزی


جلسه روستای بدون بیکار با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رئیس محترم صندوق کار آفرینی امید شهرستان ، نمایندگان محترم ادارات میراث فرهنگی و صمت ، دهیاران روستای مورد هدف و دو نفر از تسهیلات گیرندگان که مشکلات خود را مطرح کردند در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد.