جلسه ساماندهی آب بندان های بخش های تابع شهرستان بابل


✳️ جلسه در خصوص ساماندهی آب بندهای بخش های تابع شهرستان بابل
به ریاست ابراهیمی معاون محترم عمرانی فرمانداری ویژه این شهرستان بهمراه بخشداران شهرستان برگزار شد..

چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰