جلسه ستاد تسهیلات اجرایی خدمات سفر نوروزی بخش مرکزی


جلسه ستاد تسهیلات اجرایی خدمات سفرنوروزی بخش مرکزی به ریاست مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی برگزار شد …

📸 سیدرضا مقیمی درزی

یکشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۰