جلسه ستاد شهرستانی طرح درختکاری در حاشیه جاده های اصلی و معابر شهری بابل


ستاد شهرستانی طرح درختکاری در حاشیه جاده های اصلی و معابر شهری بابل
با عنایت به دستورالعمل ابلاغی و تاکیدات استاندار محترم مازندران
مبنی بر بهره گیری از همه ظرفیت های محلی در اجرای طرح درختکاری در حاشیه جاده های اصلی و معابر شهری
جلسه ای به ریاست آقای زاهد پاشا معاون محترم برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه شهرستان بابل

و حضور دستگاه‌های اجرایی ذیربط در سالن جلسات فرمانداری تشکیل گردید…

یکشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۰