جلسه ستاد شهرستانی مقابله با ویروس کرونای انگلیسی


جلسه ستاد شهرستانی مقابله با ویروس کرونای انگلیسی

به ریاست مهندس ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل

و با حضور رسولی معاون محترم سیاسی ,امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه،

بخشداران

و اعضای ستاد مقابله با کرونا شهرستان برگزار شد…

گزارش: مهدی بادی کناری
عکس: سیدرضا مقیمی

شنبه ,۷ فروردین ۱۴۰۰